Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Gegevens

Bedrijfsnaam: Marjolein Reekers fotografie
Website: www.marjoleinreekersfotografie.nl
Email: info@marjoleinreekersfotografie.nl

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Marjolein Reekers Fotografie. De klant geeft bij het boeken van de shoot toestemming voor het publiceren van foto’s. Het gaat hierbij om foto’s op de website, facebook en instagram en evt reclamemateriaal. Indien foto’s commericieel gepubliceerd (in tijdschriften e.d.) zullen worden wordt hier apart toestemming voor gevraagd. 

Bij gebruik van digitale bestanden op website of sociale media moet Marjolein Reekers Fotografie vermeld worden als zijnde fotograaf. Dit kan op Facebook en Instagram door @Marjoleinreekersfotografie te gebruiken. 

Betaling

De klant dient binnen 5 werkdagen volledig te betalen.

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de workshop mogelijk is.

De foto’s

Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.

Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen
gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij een annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Indien Marjolein Reekers Fotografie de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken.

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel
materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

Privacy en persoonsgegevens

Marjolein Reekers Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.